Liệt kê những bài viết mới nhất

Bài viết mớiNgười viếtVào lúc
[BÍ KÍP TĂNG TỐC WEBSITE WORDPRESS CHO BẠN!] 2018-03-16, 15:35
[WEB30S TÍCH HỢP CDN - giúp WEBSITE CỦA BẠN TRUY CẬP CỰC NHANH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] 2018-01-26, 08:54
SIÊU ƯU ĐÃI - CHÀO MỪNG SỰ CÓ MẶT LẦN ĐẦU TIÊN CỦA LOA THONET & VANDER TẠI VIỆT NAM 2018-01-19, 16:17
[CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN - ĐẾN LIỀN P.A VIỆT NAM] 2017-12-29, 10:57
[P.ACKUP] Đón Giáng Sinh Rinh Quà Lớn - Giảm Giá Trọn Đời, Kịch Trần Khuyến Mãi! 2017-12-22, 16:55
[TÊN MIỀN .CLUB - SẺ CHIA ĐAM MÊ - KẾT NỐI BẤT TẬN] 2017-12-15, 11:06
[TÊN MIỀN .US  BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU - NÂNG TẦM CHÂU LỤC] 2017-12-08, 14:15
[ Cơ hội SIÊU HÓT để sở hữu LIVECHAT ] 2017-11-24, 16:12
[ TỔNG ĐÀI ẢO giúp Doanh nghiệp tiết kiệm 70% chi phí ]  2017-11-17, 08:42
[ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - RINH LIỀN WEBSITE] 2017-11-10, 17:11
[ CƠ HỘI MAY MẮN KHÓ GẶP,  chỉ 6.600 VNĐ/ngày ] 2017-10-27, 08:45
[ Mừng Sinh Nhật 16 Năm P.A Việt Nam] 2017-10-20, 09:33
[Cloud Phone – Tổng Đài Ảo lợi ích vượt trội và siêu tiết kiệm ] 2017-10-12, 15:55
[ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - RINH LIỀN WEBSITE] 2017-10-06, 09:04
[THU VÀNG - CƠ HỘI VÀNG] 2017-09-28, 09:36


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

lean202008

avatar

Thành Viên
2 câu thủ tục 9,10 wa khó ko thể hiểu đề nổi. Mong các bạn cùng chung tay giúp đỡ giùm cái. Còn 2 ngày nữa là vấn đáp rồi mà chưa hoàn thành gì cả.

Xem lý lịch thành viên

boy_saudoi

avatar

Thành Viên
Đáng lẽ là phải hoàn thành trước 1 tuần đề phòng trục trặc hay sự cố chứ . Ở đây làm là tính điểm chung nên tôi nghĩ phải có trách nhiệm cao hơn . Tới giai đoạn này thì đã rút được kinh nghiệm từ các nhóm khác mà còn vậy Im Rồi

Xem lý lịch thành viên

lean202008

avatar

Thành Viên
xin lỗi tôi lập topic này không phải để cho bạn spam hay trách móc gì trong đây. Nếu bạn thực sự giúp đỡ thì gởi ý tưởng làm bài còn spam thì làm ơn đừng spam vao đây.

Xem lý lịch thành viên

MrSku

avatar

Administrator
An post trức tiếp 2 câu đó lên đây luôn nha...để cho mọi người tiện theo dõi
2 nhóm trước ko có phải rút kinh nghiệm cả họ làm ok mà...vì tinh thần chung nên 2 biết thì cứ giúp he heCHỮ KÝ CỦA:MrSku

[You must be registered and logged in to see this image.]


Xem lý lịch thành viên http://08dba.forumvi.com

Kem_Skillno1_group

avatar

Administrator
boy_saudoi đã viết:Đáng lẽ là phải hoàn thành trước 1 tuần đề phòng trục trặc hay sự cố chứ . Ở đây làm là tính điểm chung nên tôi nghĩ phải có trách nhiệm cao hơn . Tới giai đoạn này thì đã rút được kinh nghiệm từ các nhóm khác mà còn vậy Im Rồi

Bạn đừng nên nói như vậy.Cũng chính vì điểm chung nên mới cần tinh thần giúp đỡ đồng đội.Còn cái chữ 'trách nhiệm ' ở đây...không chỉ là dành cho nhóm trưởng mà là all thành viên.Mỗi giai đoạn có cái khó riêng của nó.Ai muốn là nước tới chân mới nhảy đâu.Đúng ra là bạn phải thông cảm mới đúng.Vì đâu phải cái gì nhóm trưởng cũng biết,và cái gì nhóm trưởng phân công mà các thành viên khác hoàn thành đâu.

Xem lý lịch thành viên

Kem_Skillno1_group

avatar

Administrator
Đây là câu 9 phần thủ tục.An xem lại
Code:


--CÂU 9.....Kem_Skillno1_group
Create or replace
proc SKILLNO1(idhoatdong hoatdong.id%type)
as
  idtemp hoatdong.id%type;
  tde hoatdong.tieude%type;
  idkhach hoatdong.idkhachhang%type;
  idlienhe hoatdong.idnguoilienhe%type;
  nv hoatdong.sonv%type;
  nguoicn hoatdong.nguoicn%type;
  ngaycn hoatdong.ngaycn%type;
  ngaydukienkt date;
  ngaydukienbd date;
  tthai hoatdong.trangthai%type;
  idnhatky nhatky.id%type;
  Begin
    select id into idtemp from hoatdong hd where    hd.id=idhoatdong;
    if idtemp is null then
      DBMS_output.put_line('ID khong hop le');
    else
      select hd.trangthai into tthai from hoatdong hd where hd.id=idhoatdong;
      if tthai=1  then
          DBMS_output.put_line('Hoat dong da co lich');
      else
        select hd.tieude, hd.idkhachhang, hd.idnguoilienhe, hd.sonv, hd.nguoicn, hd.ngaycn
        into tde, idkhach, idlienhe, nv, nguoicn, ngaycn
        from hoatdong hd
        where hd.id=idhoatdong;
        idnhatky := 'nk001';
        insert into nhatky values(idnhatky,tde,idhoatdong,null,idkhach,idlienhe,'0',null,null,nv,null,null,null,ngaycn, nguoicn);
       
        select ct.ngaygiodkbatdau, ct.ngaygiodkketthuc
        into ngaydukienbd, ngaydukienkt
        from hoatdong hd, chitiethoatdong ct
        where hd.id=idhoatdong and ct.idhoatdong= hd.id;
           
        insert into chitietnhatky values('1',idnhatky, ngaydukienbd, ngaydukienkt,null);
        update hoatdong set trangthai=1 where id=idhoatdong;
      End if;
    End if; 
End SKILLNO1;Chúc thành công.Nếu muốn những câu khác phải mua bản quyền..hihi.Ai biết về phần Phân Quyền thì cũng phụ giúp với.

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
cac ban sua dum minh voi mot so loi ma ko biet sua
create or replace PROCEDURE CAU_22 AS
BEGIN
DECLARE MANGID VARCHAR2(15);
cursor cursor_1 is SELECT id FROM donhang;
BEGIN
open cursor_1;
FETCH cursor_1 INTO mangid;
while cursor_1%FOUND
loop
DECLARE idctdh VARCHAR2(15);
cursor cursor_2 is SELECT iddonhang FROM chitietdonhang where mangid= iddonhang;
BEGIN
open cursor_2;
------------------------
create or replace
PROCEDURE CAU_24
iS

loai1 float;
loai2 float;
loai3 float;
tyle1 float;
tyle2 float;
tyle3 float;

set loai1:=0;
set loai2:=0;
set loai3:=0;

BEGIN

declare
cursor cursor_1 is SELECT id FROM thongtinphanhoi;
mangID VARCHAR2(15);
begin
open cursor_1;
FETCH cursor_1 INTO mangid;
while cursor_1%FOUND
loop
if exists (SELECT * FROM thongtinphanhoi where mangid= id and loaiphanhoi='0') THEN
begin
loai1:=loai1+1;
end;
if EXISTS( SELECT * FROM thongtinphanhoi where mangid= id and loaiphanhoi='1') THEN
BEGIN
loai2:=loai2+1;
end ;
if exists (select * from thongtinphanhoi where mangid= id and loaiphanhoi='2') THEN
BEGIN
loai3:=loai3+1;
end;
FETCH cursor_1 INTO mangid;
END LOOP ;
close cursor_1;

end;
BEGIN
tyle1:=loai1/(loai1+loai2+loai3);
tyle2:=loai2/(loai1+loai2+loai3);
tyle3:=loai3/(loai1+loai2+loai3);
dbms_output.put_line(tyle1);
dbms_output.put_line(tyle2);
dbms_output.put_line(tyle3);
END;
END CAU_24;


FETCH cursor_2 INTO idctdh;
while mangidctdh%FOUND
loop
DECLARE phantramthue float;
BEGIN
select ts.phantram into phantramthue from chitietdonhang ctdh,thuesuat ts where ctdh.iddonhang=idctdh and ctdh.idthuesuat= ts.id;
UPDATE chitietdonhang
SET giachuachietkhau=soluong*dongia,
tienchietkhau=soluong*dongia*chiethau,
giasauchietkhau=(soluong*dongia)-(soluong*dongia*chietkhau),
tienthue=(soluong*dongia)-(soluong*dongia*chietkhau)*phantramthue,
giasauthue=dongia*soluong-tienchietkhau+tienthue
where idctdh=iddonhang;
FETCH cursor_2 INTO idctdh;
end loop;

close cursor_2;
DECLARE tonggiatri float;
BEGIN
select sum(giasauthue) into tonggiatri from chitietdonhang where mangid= iddonhang;
UPDATE donhang
set tonggt=tonggiatri
where mangid= id;
FETCH cursor_1 INTO mangid;
end loop;
close cursor_1;
END;
-------------------
create or replace
PROCEDURE CAU23 AS
BEGIN
declare mangIDhoadon cursor for( select HD.ID,HD.soseries from hoadhon HD)
open mangIDhoadon
declare @IDhoadon varchar2(15)
declare @soseries varchar2(15)
Fetch next from mangIDhoadon into @IDhoadon,@soseries
while(@@Fetch_status=0)
begin
declare mangIDCTHD cursor for select IDhoadon,soseries from chitiethoadon where IDhoadon=@IDhoadon and @soseries=soseries
open mangIDCTHD
declare @IDCTHD varchar2(15)
declare @soseriesCTHD varchar2(15)
Fetch next from mangIDCTHD into @IDCTHD, @soseriesCTHD
while(@@Fetch_status=0)
begin
declare @phantramthue float
set @phantramthue=(select ts.phantram from chitiethoadon cthd,thuesuat ts
where cthd.IDthuesuat=ts.ID and @IDCTHD=cthd.IDhoadon and @soseriesCTHD=cthd.soseries)
update chitiethoadon
set giachuachietkhau=soluong*giaban,
tienchietkhau=soluong*giaban*chietkhau,
giasauchietkhau=soluong*giaban-soluong*giaban*chietkhau,
tienthue=(soluong*giaban-soluong*giaban*chietkhau)*@phantramthue,
giasauthue=soluong*giaban-tienchietkhau+tienthue
where @IDCTHD=IDhoadon and @soseries=soseries;
Fetch next from mangIDCTHD into @IDCTHD, @soseriesCTHD
END
close mangIDCTHD
deallocate mangIDCTHD
DECLARE @tonggiatri float
set @tonggiatri=(select sum(giasauthue)from chitiethoadon
where @IDhoadon=IDhoadon and @soseriesCTHD=soseries group by IDhoadon)
update hoadon
set tonggt=@tonggiatri
where @idhoadon=id and soseries=@soseries;
Fetch next from mangIDhoadon into @IDhoadon,@soseries

end
close mangIDhoadon
deallocate manghoadon ;
END CAU23;

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
mong cac ban sua cho nhom minh thu6 can dap roi

Xem lý lịch thành viên

Kem_Skillno1_group

avatar

Administrator
câu nào sai vậy anh Phong.Gửi mấy câu mà không nói lỗi gì hết vậy..hic

Xem lý lịch thành viên

lean202008

avatar

Thành Viên
cam on cac ban da giup do minh. De minh xem co van de nao khong on, mih goi len cho cac ban giai quyet nha. Duoc voi doi Hai Ba Trung Cười vui

Xem lý lịch thành viên

lean202008

avatar

Thành Viên
mấy câu mấy bạn làm bằng cursor giờ ko bit chuyển wa sao đây. Bạn nào biết cách làm chạy thử 1 câu gởi lên cho mình nha.

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
no bao loi dau ; khi chạy đối đầu với loop.
chỉ lỗi từ end; cuối cùng đó;
câu nào cũng vậy .
và ko kêt nối dược database

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
mình câu 23 gửi bị lộn các bạn chuyển sang oclare dum minh ha

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
xem câu 7 và câu 25 dung hay sai minh chạy thấy ko lỗi
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE CAU7 (ngaybatdau in DATE ,
ngayketthuc in DATE,
Nhinhthuc in VARCHAR2)
AS
BEGIN
DECLARE idHOATDONG VARCHAR2(15);
TIEUDEHOATDONG NVARCHAR2(50);
NOIDUNGHOATDONG NVARCHAR2(3000);
NGAYDUKIENHOATDONG DATE;
BEGIN
select id,tieude,noidung,ngaydukien INTO idHOATDONG, TIEUDEHOATDONG,NOIDUNGHOATDONG,NGAYDUKIENHOATDONG from hoatdong
where Nhinhthuc=hinhthuc and ngaydukien>=ngaybatdau and ngaydukien<=ngayketthuc;
dbms_output.put_line(idHOATDONG||TIEUDEHOATDONG||NOIDUNGHOATDONG||NGAYDUKIENHOATDONG);
END;
END CAU7;

Xem lý lịch thành viên

vuanhphong

avatar

Thành Viên
câu 25
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE CAU_25 (IDnhanvien_1 in nhanvien.id% TYPE)
iS

BEGIN
declare tonggiatri float;
begin
select SUM(hd.tonggt) INTO tonggiatri from hopdong hd where idnhanvien= idnhanvien_1 group by idnhanvien;
dbms_output.put_line(tonggiatri);
END ;
END CAU_25;

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết